Bericht departement 2017 1

Op 6 december hebben een aantal studenten meegedaan aan een onderwijsgesprek. Een aantal kwesties is daarbij besproken. Een daarvan is dat communicatie vanuit de opleiding beter kan. Samen met het FUF bestuur en de departementsassessor (Guido Freriks) hebben we bedacht de nieuwsbrief van FUF te gebruiken om jullie op de hoogte te houden. Dit is het eerste bericht vanuit de opleiding.

Als eerste, en meest belangrijke bericht wil ik mededelen dat Menno Lievers het coordinatorschap van de bachelor opleiding heeft overgedragen aan Jesse Mulder. Sander van Werkhoven blijft tutorcoordinator en verdeelt de scriptiebegeleiders dit jaar (zoals ook eerder). Voortaan kun je voor vragen over de opleiding dus bij Jesse terecht!

Opmerkingen over papers schrijven en de voorbereiding daarvan in de opleiding nemen we ter harte. Vanaf volgend jaar zullen academische vaardigheden vanaf blok 1, jaar 1 beter zichtbaar en zichtbaar beter (hopen we) worden aangeboden. Dit jaar experimenteren we daar al mee in het eerste jaar. Ook is er door studenten vanuit de faculteitsraad een onderzoek momenteel gaande met de vraag of studenten voldoende schrijfvaardigheid in het bachelor programma aanleren. We blijven dus alert.

Ook docenten kunnen voortdurend bijleren. We hoorden dat in het verdiepingspakket (tevens minor) de twee niveaus waarop les gegeven wordt, soms tot onvrede leiden in de praktijk. Want hoe doe je dat goed en naar ieders tevredenheid? Samen met de coördinator heb ik besloten een EMP project aan te vragen om ‘differentiatie op cursusniveau’ binnen dit verdiepingspakket aan te pakken. Vanaf volgend academisch jaar hopen we dat we hiermee van start kunnen gaan.