Lid worden

Vul onderstaand formulier in om je in te schrijven voor de FUF en/of het introductiekamp. Heb je vragen over de inschrijving? Neem dan contact met ons op via secretaris@fufxl.nl

FUF Inschrijfformulier

Persoonsgegevens

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geboortedatum

Contactgegevens

Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Studiegegevens

Studentnummer

Betaalgegevens

IBAN

Ten name van

 

Verklaring
  • Het jaarlijks te betalen contributiebedrag kan variëren als dit wordt besloten op de algemene ledenvergadering.
  • Indien niet akkoord met de afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de bank worden ingediend

 

Problemen met inschrijven? Download dan hier het papieren inschrijfformulier.