Opleidingscommissie

De bachelor wijsbegeerte heeft een opleidingscommissie, deze heeft tot taak de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en waar nodig te verbeteren. Zo verzamelen en verwerken ze bijvoorbeeld de feedbackformulieren, die na het einde van elke periode worden rondgestuurd.

Je kunt er meer over lezen op de volgende pagina van de universiteit:
https://students.uu.nl/gw/filosofie/contact/opleidingscommissie

Op moment van schrijven (academisch jaar 2023-2024) nemen de volgende personen plaats in de opleidingscommissie:

  1. prof. dr. Teun Tieleman (docentlid, voorzitter)
  2. dr. Jeroen Hopster (docentlid)
  3. dr. Michael De (docentlid)
  4. Floor Berend (studentlid)
  5. Victor Smit (studentlid)
  6. Myrte (Elise) Spaargaren (studentlid)

Verder zijn er qua medezeggenschap ook een departementsassesor, de faculteitsassesor, de faculteitsraad en hogerop nog de faculteitsraad en universitaire assesor.