Contact

Bezoekadres:
Drift 21, kamer 2.07
3512 BR Utrecht

Postadres:
Janskerkhof 13A, kamer 0.03
3512 BL Utrecht

Telefoonnummer: (030) 253 60 71 (Dit telefoonnummer is momenteel niet bereikbaar)

E-mail:
Algemeen e-mailadres: fuf@phil.uu.nl
Voorzitter Paul Edelman: voorzitter@fufxl.nl
Secretaris Louise Elgersma: secretaris@fufxl.nl
Penningmeester Esben Horeman: penningmeester@fufxl.nl
Commissaris Intern Linde van Wingerden: commissarisintern@fufxl.nl

Voor het uitschrijven bij de FUF of het doorgeven van een wijziging van een adres of e-mailadres, graag contact opnemen met de secretaris.

Bank: NL67 TRIO 0379 7465 57 ten name van F.U.F.
KvK: 30173498