Contact

Bezoekadres:
Drift 21, k2.07
3512 BR Utrecht

Correspondentieadres:
Janskerkhof 13a k1.06
3512 BL Utrecht

Telefoonnummer: (030) 253 60 71

Email:
Algemeen e-mailadres: fuf@phil.uu.nl
Voorzitter Ayco Geul: voorzitter.fuf@gmail.com
Secretaris Inez Tempels: secretaris.fuf@gmail.com
Penningmeester Aimée de Sévaux: penningmeester.fuf@gmail.com
Commissaris Intern Elbrich Lutgendorff: commissarisintern.fuf@gmail.com
Commissaris Onderwijs Daan Horstman: commissarisonderwijs.fuf@gmail.com

Voor het uitschrijven bij de FUF of het doorgeven van een wijziging van een adres of e-mailadres, graag contact opnemen met de secretaris.

Bank:  NL61 RABO 0369 218 205 t.n.v. Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten.