Universiteit Utrecht

Voor uitgebreide informatie over de Universiteit Utrecht, ga naar students.uu.nl

Studiepunt Geesteswetenschappen
Problemen met inschrijvingen voor vakken? Het studiepunt helpt je uit de brand! Ook met andere onderwijsgerelateerde vragen over de Faculteit Geesteswetenschappen kan je hier terecht.
Adres: Drift 10, 3513 BS Utrecht
Telefoonnummer: (030) 253 6285
Emailadres: studiepunt.gw@uu.nl
Beschikbaarheid telefoon: Maandag t/m vrijdag: 11:00-12:30 & 13:30-15:00
Beschikbaarheid balie: Maandag t/m vrijdag: 11:00-15:00
Website studiepunt

Studieadviseur
Op dit moment is Marloes Lammerts de studieadviseur voor Filosofie. Zij kan je onder andere verder helpen met vragen over studieplanning, minors, masters enz. Elke dag is er een telefonisch spreekuur van verschillende studieadviseurs. Marloes is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 10:00-11:00 uur op het telefoonnummer 030 – 253 19 59. Tevens is zij van maandag t/m vrijdag van 11-12 uur bereikbaar voor een inloopspreekuur op Janskerkhof 13, wachtruimte bij kamer 0.15.
Website studieadviseur

Opleidingscommissie Bachelor
De onderwijscommissie bestaat uit 3 studentleden & 3 docentleden. De opleidingscommissie heeft als doel het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de opleiding. Dit doen ze door gevraagd én ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur en de docenten van de opleiding. Op sommige zaken hebben ze instemmingsrecht.
De OC houdt zich bijvoorbeeld bezig met:

  • het verbeteren van vakken,
  • de onderwijs- en examenregeling (OER),
  • het curriculum.

Om ervoor te zorgen dat alle studenten gehoord worden, hebben ze jullie input nodig! Mail ze dus vooral met verbeterpunten, klachten en spannende ideeën, of spreek ze persoonlijk aan. De OC is te bereiken via: OC-filosofie@uu.nl.
Website opleidingscommissie

Problemen?
Heb je behoefte aan extra begeleiding of advies buiten het aanbod hierboven? De universiteit biedt veel verschillende mogelijkheden aan, kijk op de website. Onder deze hulp valt ook de studentenpsycholoog. Een intake kost eenmalig €25, je kan online direct een afspraak maken en betalen. Ga hiervoor direct naar de website.

Universiteitsraad
De U-raad is het medezeggenschapsorgaan van de UU en vertegenwoordigt de belangen van studenten en medewerkers. De U-raad overlegt met het college van bestuur over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. De raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd, en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht.  Wil je graag dingen aandragen bij de U-raad of wil je graag meer informatie?
Website U-raad.

OER
OER staat voor Onderwijs- en Examenregeling. In dit document staat aan welke regelingen je moet voldoen om te mogen afstuderen, wanneer je mag herkansen of cum laude afstuderen. Het is een zeer belangrijk document, maar is best lastig te lezen. Fractie VUUR van de Universiteitsraad heeft daarom de belangrijkste punten op een rijtje gezet. Het betreffende boekje kunnen jullie hier vinden: OER boekje.
Disclaimer: Dit boekje is gemaakt door studenten vanuit de universiteitsraad. We hebben ons best bedaan om de OER zo correct mogelijk weer te geven, maar er kunnen aan dit document géén wettelijke rechten ontleend worden.
Website OER

VIDIUS
VIDIUS is dé centrale belangenbehartiger voor iedereen die in Utrecht studeert. Met alle juridische vragen en problemen kun je gratis terecht bij VIDIUS Rechtshulp. Rechtsgebieden waar VIDIUS je mee kan helpen zijn onder andere huurrecht, arbeidsrecht, onderwijsrecht en problemen met DUO.
Website VIDIUS