Universiteit Utrecht

Meer uitgebreide informatie dan op deze pagina? Ga naar students.uu.nl

Studiepunt Geesteswetenschappen
Problemen met inschrijvingen voor vakken? Het studiepunt helpt je uit de brand! Ook met andere onderwijsgerelateerde vragen over de Faculteit Geesteswetenschappen kan je hier terecht.
Adres: Drift 10, 3513 BS Utrecht
Telefoonnummer: (030) 253 6285
Emailadres: studiepunt.gw@uu.nl
Beschikbaarheid telefoon: Maandag t/m vrijdag: 11:00-12:30 & 13:00-15:00
Beschikbaarheid balie: Maandag t/m vrijdag: 11:00-15:00
Website

Studieadviseur
Op dit moment is Monique van Ruyven de studieadviseur voor Wijsbegeerte. Hij kan je onderandere verder helpen met vragen over studieplanning, minors, masters enz. Elke dag is er een telefonisch spreekuur van verschillende studieadviseurs, Monique is te bereiken op dinsdag van 10:00-11:00 op het telefoonnummer (030)-253 2440. Op dinsdag is ze op het inloopspreekuur van 11:00-12:00, Janskerkhof 13, kamer 0.12. Om haar op een ander moment te spreken of dingen te bespreken via de mail is zij bereikbaar via m.vanruyven@uu.nl. Op andere dagen kan je terecht bij andere studieadviseurs op de spreekuren. Op de website kan je vinden wie er wanneer is.

Opleidingscommissie Bachelor
Dit jaar maken Maikel Shamon, Janneke Hulsen en Robin Wisse als studentleden deel uit van de opleidingscommissie. De opleidingscommissie heeft als doel het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de opleiding. Dit doen ze door gevraagd én ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur en de docenten van de opleiding. Op sommige zaken hebben ze instemmingsrecht.
De OC houdt zich bijvoorbeeld bezig met:

  • het verbeteren van vakken,
  • de onderwijs- en examenregeling (OER),
  • het curriculum.

Om ervoor te zorgen dat alle studenten gehoord worden, hebben ze jullie input nodig! Mail ze dus vooral met verbeterpunten, klachten en spannende ideeën, of spreek ze persoonlijk aan. De OC is te bereiken via: OC.Wijsbegeerte.gw@uu.nl.

Problemen?
Heb je behoefte aan extra begeleiding of advies buiten het aanbod hierboven? De universiteit biedt veel verschillende mogelijkheden aan, kijk op de website. Onder deze hulp valt ook de studentenpsycholoog. Een intake kost eenmalig €25, je kan online direct een afspraak maken en betalen. Ga hiervoor direct naar de website.

Universiteitsraad
De U-raad is het medezeggenschapsorgaan van de UU en vertegenwoordigd de belangen van studenten en medewerkers. De U-raad overlegt met het college van bestuur over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. De raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd, en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht.  Wil je graag dingen aandragen bij de U-raad of wil je graag meer informatie? Ga dan naar de website.

OER
OER staat voor Onderwijs- en Examenregeling. In dit document staat aan welke regelingen je moet voldoen om te mogen afstuderen, wanneer je mag herkansen of cum laude afstuderen. Het is een zeer belangrijk document, maar is best lastig te lezen. Fractie VUUR van de Universiteitsraad heeft daarom de belangrijkste punten op een rijtje gezet. Het betreffende boekje kunnen jullie hier vinden: OER boekje.
Disclaimer: Dit boekje is gemaakt door studenten vanuit de universiteitsraad. We hebben ons best bedaan om de OER zo correct mogelijk weer te geven, maar er kunnen aan dit document géén wettelijke rechten ontleend worden.