Bestuur 2012-2013

Bestuur_2012-2013

Naomi Mak (voorzitter)
Maarten Jansen (secretaris)
Maarten Sesink (penningmeester)
Petra de Graaf (commissaris intern)
Peter van Belkom (commissaris extern)

Zie hier het beleidsplan 2012-2013.