Bestuur 2011-2012

Bestuur-2011-2012

Francien Ottenheym (voorzitter)
Charlotte van Gruijthuijsen (secretaris)
Tom Bouwman (penningmeester)
Rob ter Haar (commissaris intern)
Eli de Smet ( commissaris extern)